U ontwikkelt nieuwe producten, systemen, processen, machines of machine-onderdelen. Hiervoor maakt u berekeningen, schetsen en tekeningen en u ontwerpt en ontwikkelt een prototype.

WBSO

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) stimuleert bedrijven om technische innovaties te ontwikkelen. Heeft u technisch personeel in dienst en ontwikkelt u technisch nieuwe producten, systemen, machines of machine-onderdelen? De WBSO biedt u een aantrekkelijk loonbelastingvoordeel.Meer over de WBSO-subsidie

MIT

Het Nederlandse Topsectorenbeleid heeft geleid tot de MIT (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Ontwikkelt u een nieuw product, systeem, of nieuwe machine en heeft u daarbij de ondersteuning van een ander bedrijf nodig? De MIT biedt u op gezette momenten in het jaar de mogelijkheid om uw project gesubsidieerd uit te voeren.Meer over de MIT regeling

Innovatiebox

De Innovatiebox beloont bedrijven die nieuwe producten succesvol vermarkten. Heeft u een WBSO-verklaring uit het verleden en brengt u een innovatief product op de markt? De Innovatiebox biedt u een aantrekkelijke korting op het vennootschapsbelastingtarief dat u over deze winsten moet betalen.Meer over de Innovatiebox

Overige innovatiesubsidies

Subsidies worden door diverse loketten en overheden op verschillende momenten aangeboden. Profundial kent de weg in subsidieland en verkent graag uw mogelijkheden bij het Rijk, de Provincie en in Europa. Interesse of hier mogelijkheden liggen voor u?Neem direct contact op