Ontwikkelt u nieuwe programmatuur en loopt daarbij tegen een technisch vraagstuk aan? Is het programmeertechnische knelpunt nieuw voor uw onderneming en u gaat tijd steken in het zoeken naar een technische oplossing? Bent u bezig met het beschrijven van nieuwe modellen en het formuleren van algortimen?

U kunt voor subsidie in aanmerking komen. Neem snel contact op met Profundial.

Neem contact met ons op!

Loonkostensubsidie voor software developers

Steeds meer Nederlanders kunnen code schrijven.  Denk aan Python, PHP, Perl, .NET, Java, Delphi, Ruby, C++ en HTML5.  Kunt u programmeren? Heeft u een concreet project waaraan u op korte termijn veel tijd gaat besteden? Dan komt u in aanmerking voor subiside.

Een voorbeeld

Een onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling van Apps voor mobiele telefoons en wil App ontwikkelen die fungeert als  spraakgestuurde zoekmachine. Er is sprake van Augmented Reality in die zin, dat de gebruiker een zoekopdracht kan initiëren waarbij tekstuele informatie over de omgeving kan worden gezocht. De gezochte content kan variëren van de geschiedenis over een gebied of object tot eetgelegenheden in de buurt. De programmatuur voor zowel de spraakverwerking op de telefoon als het terugdringen van het energiegebruik van de smartphone worden door de onderneming zelf ontwikkeld.

Een ander voorbeeld

Een onderneming leverde voorheen altijd standaard applicatiesoftware (Client/Server), maar is over gegaan naar de levering van softwaretechnologische bouwstenen (Service Oriented Architecture, Software as a Service), waarmee bijvoorbeeld ketenintegratie te realiseren is. De programmatuur moet geheel inhouse ontworpen en geschreven worden en is continu aan verandering onderhevig.

Iets voor u?

Denkt u dat uw activiteiten bij deze regeling aansluiten? Bel of mail dan met Profundial. Wij bespreken uw project geheel vrijblijvend. Deze loonkostensubsidieregeling is het hele jaar door aan te vragen.